4-denní spirituální cesta
se Sri Preethaji

FIELD OF
AWAKENING

POCIŤTE SVOBODU
UŽÍVEJTE SI VNITŘNÍ TICHO
ZAŽIJTE OSVÍCENÍ

4-denní spirituální cesta
se Sri Preethaji

FIELD OF AWAKENING

POCIŤTE SVOBODU
UŽÍVEJTE SI VNITŘNÍ TICHO
ZAŽIJTE OSVÍCENÍ

4 DNY, KTERÉ ZMĚNÍ VÁŠ ŽIVOT

Vědomí vytváří realitu. V FIELD OF AWAKENING vstupujete do vyšších úrovní vědomí, abyste vytvořili zářnou budoucnost pro vás a vaše blízké.

4 Tage, die Dein Leben verändern

Dein Bewusstsein erschafft Deine Realität. Im FIELD OF AWAKENING betrittst Du höhere Bewusstseins­ebenen, um eine großartige Zukunft für Dich und Deine Liebsten zu erschaffen.

4 Tage, die Dein Leben verändern

Dein Bewusstsein erschafft Deine Realität. Im FIELD OF AWAKENING betrittst Du höhere Bewusstseinsebenen, um eine großartige Zukunft für Dich und Deine Liebsten zu erschaffen.

4 DNY, KTERÉ ZMĚNÍ VÁŠ ŽIVOT

Vědomí vytváří realitu. V FIELD OF AWAKENING vstupujete do vyšších úrovní vědomí, abyste vytvořili zářnou budoucnost pro vás a vaše blízké.

14.–17. září 2023
HANNOVER, DE

14.–17. září 2023
HANNOVER, DE

SPIRITUALITA X VĚDA

Sri Preethaji ve svém učení kombinuje tisíce let védské moudrosti s nejnovějšími poznatky moderní neurovědy.

Spiritualität x Wissenschaft

Sri Preethaji vereint in ihren Teachings jahrtausendealtes vedisches Wissen mit aktuellen Erkenntnissen der modernen Neuro­wissenschaften.

Spiritualität x Wissenschaft

Sri Preethaji vereint in ihren Teachings jahrtausendealtes vedisches Wissen mit aktuellen Erkenntnissen der modernen Neurowissenschaften.

SPIRITUALITA X VĚDA

Sri Preethaji ve svém učení kombinuje tisíce let védské moudrosti s nejnovějšími poznatky moderní neurovědy.

4 dny v magickém poli

4 dny v magickém poli

Hannover, Německo | 14.–17. září 2023

Hannover, NĚMECKO
14.–17. září 2023

FIELD OF AWAKENING – Svoboda je nyní!

Jedinečné, život měnící, osvícené: FIELD OF AWAKENING (FOA) je cesta vědomí ke svobodě – s osvícenou moudrostí, hlubokými meditacemi a očistnými procesy.

4 dny v přítomnosti a v poli osvíceného mudrce a mystika Sri Preethaji – to je čistá milost!

Obří událost v roce 2023 v Evropě – vrchol ve vašem spirituálním životě. Letos na podzim v Německu. Buďte tam!

Jedinečné, život měnící, osvícené: FIELD OF AWAKENING (FOA) je cesta vědomí ke svobodě – s osvícenou moudrostí, hlubokými meditacemi a očistnými procesy.

4 dny v přítomnosti a v poli osvíceného mudrce a mystika Sri Preethaji – to je čistá milost!

Obří událost v roce 2023 v Evropě – vrchol ve vašem spirituálním životě. Letos na podzim v Německu. Buďte tam!

Žijete ve stavu vnitřní svobody?

Žijete ve stavu vnitřní svobody?

Řešte výzvy bez stresu

Tolik vašich problémů pochází z vašeho vnitřního světa. Stav stresu, stav mysli utrpení. Tento stav mysli se může projevit jako:

 • rodinné konflikty

 • nadměrný stres

 • chronická nemoc

 • opakující se překážky

 • špatná rozhodnutí

 • negativní pocity jako je hněv, smutek nebo strach

 • zraňující chování vůči sobě a ostatním

V neprobuzeném stavu se tyto problémy snažíme vyřešit:

 • souzení a obviňování druhých

 • hledání uspokojení v krátkodobém potěšení

 • útěky k aktivitám nebo přílišné požitkářství

 • popírání nebo potlačování problémů

 • prokrastinace, rezignace nebo vzdání se

 • volba cesty nejmenšího odporu

 • vzdání se vlastní odpovědnosti

I když si uvědomíme, že změnu a uzdravení lze nalézt v nás samých, obvykle zůstáváme uvíznutí ve starých vzorcích, které stojí v cestě seberealizaci.

Neprobuzené stavy vědomí jsou důvodem, proč ani pomocí terapií, koučinku, jógy, meditace nebo všímavosti/mindfulness často nedokážeme dosáhnout zásadní a trvalé změny v našem každodenním životě.

Tolik vašich problémů pochází z vašeho vnitřního světa. Stav stresu, stav mysli utrpení. Tento stav mysli se může projevit jako:

 • rodinné konflikty

 • nadměrný stres

 • chronická nemoc

 • opakující se překážky

 • špatná rozhodnutí

 • negativní pocity jako je hněv, smutek nebo strach

 • zraňující chování vůči sobě a ostatním

V neprobuzeném stavu se tyto problémy snažíme vyřešit:

 • souzení a obviňování druhých

 • hledání uspokojení v krátkodobém potěšení

 • útěky k aktivitám nebo přílišné požitkářství

 • popírání nebo potlačování problémů

 • prokrastinace, rezignace nebo vzdání se

 • volba cesty nejmenšího odporu

 • rvzdání se vlastní odpovědnosti

I když si uvědomíme, že změnu a uzdravení lze nalézt v nás samých, obvykle zůstáváme uvíznutí ve starých vzorcích, které stojí v cestě seberealizaci.

Neprobuzené stavy vědomí jsou důvodem, proč ani pomocí terapií, koučinku, jógy, meditace nebo všímavosti/mindfulness často nedokážeme dosáhnout zásadní a trvalé změny v našem každodenním životě.

Čas se probudit z vězení vaší mysli

Čas se probudit z vězení vaší mysli

Osvobození skrze změnu vědomí

FIELD OF AWAKENING přináší trvalé změny v celé vaší bytosti. Během čtyř dnů se s vámi bude pracovat na všech úrovních: fyzické, psychologické, neurologické a mystické.

You become part of a field of divine energy and experience a profound transformation for exponential spiritual and personal growth. The chattering mind falls quiet. The constant thought noise fades into the background. Distorting projections cease.

Vaše mysl se stane klidnou, jasnou a čistou. Zůstává láska, vitalita a hojnost. Dostanete se do kontaktu s Univerzální inteligencí a zažijete sílu, která vás vyživuje, léčí, chrání a obohacuje. Najdete přístup ke svému plnému potenciálu a žijete svůj účel – tady a teď!

FIELD OF AWAKENING přináší trvalé změny v celé vaší bytosti. Během čtyř dnů se s vámi bude pracovat na všech úrovních: fyzické, psychologické, neurologické a mystické.

Budete součástí pole božské energie a zažijete hlubokou transformaci pro exponenciální duchovní a osobní růst. Tlachající mysl utichne. Neustálý myšlenkový hluk ustupuje do pozadí. Zkreslující projekce mysli skončí.

Vaše mysl se stane klidnou, jasnou a čistou. Zůstává láska, vitalita a hojnost. Dostanete se do kontaktu s Univerzální inteligencí a zažijete sílu, která vás vyživuje, léčí, chrání a obohacuje. Najdete přístup ke svému plnému potenciálu a žijete svůj účel – tady a teď!

Rozpusťte strachy, konflikty a nevyléčená zranění

Rozpusťte strachy, konflikty a nevyléčená zranění

Co očekávat v FIELD OF AWAKENING

Vysokovibrační moudrost vede k radikální změně perspektivy. Získáte vhledy a odpovědi na vaše největší životní problémy.

Vysokovibrační moudrost vede k radikální změně perspektivy. Získáte vhledy a odpovědi na vaše největší životní problémy.

Spirituální procesy, cvičení a meditace rozšiřují vaše vědomí. Vstupujete do prostoru, kde je možná transformace.

Silná očista uvolňuje karmické bloky a otisky (samskáry) z minulých životů, rodinného systému a raného dětství.

Silná očista uvolňuje karmické bloky a otisky (samskáry) z minulých životů, rodinného systému a raného dětství.

Silná očista uvolňuje karmické bloky a otisky (samskáry) z minulých životů, rodinného systému a raného dětství.

Denní meditace pole Jednoty vás otevře prožitku osvícení. Překročíte omezení mysli a zažijete čisté bytí.

Denní meditace pole Jednoty vás otevře prožitku osvícení. Překročíte omezení mysli a zažijete čisté bytí.

Přímá osobní zkušenost božství vás spojí s Univerzální inteligencí. Uvědomíte si svou tvůrčí sílu, svou intuici a svou vlastní pravdu.

Přímá osobní zkušenost božství vás spojí s Univerzální inteligencí. Uvědomíte si svou tvůrčí sílu, svou intuici a svou vlastní pravdu.

Sri Preethaji vás vezme do posvátných prostorů vědomí

Sri Preethaji vás vezme do posvátných prostorů vědomí

Připravte se na skutečnou transformaci

PROBUZENÉ VNITŘNÍ DÍTĚ

Léčíte dávno zapomenuté rány svého dětství, které vás stále ovlivňují a přivítáte své probuzené vnitřní dítě. Bolestné emoce a traumatické trápení z vašeho dětství se rozplynou.

PROBUZENÉ VNITŘNÍ DÍTĚ

Léčíte dávno zapomenuté rány svého dětství, které vás stále ovlivňují a přivítáte své probuzené vnitřní dítě. Bolestné emoce a traumatické trápení z vašeho dětství se rozplynou.

PROBUZENÉ VZTAHY

Ve vztazích překonáváte pocity viny a emocionální odstup. Vaše neukojitelná touha po bezpečí se promění v hluboké spojení. Vaše srdce se otevře a vy se probudíte do bezpodmínečné lásky ke své rodině a ke svým bližním.

PROBUZENÉ VZTAHY

Ve vztazích překonáváte pocity viny a emocionální odstup. Vaše neukojitelná touha po bezpečí se promění v hluboké spojení. Vaše srdce se otevře a vy se probudíte do bezpodmínečné lásky ke své rodině a ke svým bližním.

PROBUZENÉ VĚDOMÍ HOJNOSTI

Osvobodíte se z myšlení nedostatku a probudíte se z nutkavého postoje k bohatství. Závoj strachu a negativní karmy, který vám brání žít v hojnosti, je odstraněn. Stanete se probuzeným tvůrcem bohatství.

PROBUZENÉ VĚDOMÍ HOJNOSTI

Osvobodíte se z myšlení nedostatku a probudíte se z nutkavého postoje k bohatství. Závoj strachu a negativní karmy, který vám brání žít v hojnosti, je odstraněn. Stanete se probuzeným tvůrcem bohatství.

PROBUZENÉ JÁ

Získáte přístup do vyšších dimenzí a probudíte se ke svému pravému já. Probuzené stavy vědomí vám dávají svobodu pozorovat realitu bez posuzování a plynout životem tady a teď. Dostanete se do kontaktu se zážitky osvícení.

PROBUZENÉ JÁ

Získáte přístup do vyšších dimenzí a probudíte se ke svému pravému já. Probuzené stavy vědomí vám dávají svobodu pozorovat realitu bez posuzování a plynout životem tady a teď. Dostanete se do kontaktu se zážitky osvícení.

Pravděpodobně nejsilnější duchovní seminář na světě

Pravděpodobně nejsilnější duchovní seminář na světě

PROHLÉDNĚTE MATRIXEM MYSLI

V FOA je spirituální moudrost výrazně aplikována na světské záležitosti, takže kurz je přínosem pro váš každodenní život – na celý život.

Durchschaue die Matrix des Minds

Das Besondere am FOA ist, dass spirituelle Weisheiten auf weltliche Themen transferiert werden, sodass Du ein Leben lang im Alltag davon profitierst.

Durchschaue die Matrix des Minds

Das Besondere am FOA ist, dass spirituelle Weisheiten auf weltliche Themen transferiert werden, sodass Du ein Leben lang im Alltag davon profitierst.

PROHLÉDNĚTE MATRIXEM MYSLI

V FOA je spirituální moudrost výrazně aplikována na světské záležitosti, takže kurz je přínosem pro váš každodenní život – na celý život.

Přenos Božské energie

Na konci FOA obdržíte zasvěcení, abyste se stali dárcem Deekshe. Deeksha je jemný přenos energie, který iniciuje neuro-biologické změny. Energie Deeksha aktivuje autonomní nervový systém a vede k vnitřnímu klidu, více (sebe)lásky a silnějšímu spojení s vaším osobním božstvím.

Deeksha nepatří k žádnému konkrétnímu náboženství, filozofii nebo systému víry. Je to čistá energie přijatá z přítomnosti. Díky zasvěcení můžete touto energií obdarovat ostatní lidi a podpořit je tak na jejich cestě probuzení.

Na konci FOA obdržíte zasvěcení, abyste se stali dárcem Deekshe. Deeksha je jemný přenos energie, který iniciuje neuro-biologické změny. Energie Deeksha aktivuje autonomní nervový systém a vede k vnitřnímu klidu, více (sebe)lásky a silnějšímu spojení s vaším osobním božstvím.

Deeksha nepatří k žádnému konkrétnímu náboženství, filozofii nebo systému víry. Je to čistá energie přijatá z přítomnosti. Díky zasvěcení můžete touto energií obdarovat ostatní lidi a podpořit je tak na jejich cestě probuzení.

JSTE ČISTÉ VĚDOMÍ

Uvolněte sílu svého vědomí, abyste zvládli své každodenní životní výzvy a našli vyšší smysl života.

Du bist reines Bewusstsein

Setze die Kaft Deines Bewusstseins frei, um Deine alltäglichen Heraus­forderungen zu meistern und Deinen Erfahrungen einen Sinn zu geben.

Du bist reines Bewusstsein

Setze die Kaft Deines Bewusstseins frei, um Deine alltäglichen Herausforderungen zu meistern und Deinen Erfahrungen einen Sinn zu geben.

JSTE ČISTÉ VĚDOMÍ

Uvolněte sílu svého vědomí, abyste zvládli své každodenní životní výzvy a našli vyšší smysl života.

Zažijte Sri Preethaji naživo

Sri Preethaji je osvícený spirituální mistr z Indie. Spolu se svým manželem Sri Krishnajim je Sri Preethaji zakladatelkou meditační školy EKAM v jižní Indii. Jejím životním posláním je probudit lidstvo od utrpení k míru, od rozdělení ke spojení a od oddělení k jednotě. Miliony lidí se již probudily a žijí v rozšířeném stavu vědomí díky Sri Preethaji a Sri Krishnajimu.

Zažít Sri Preethaji naživo je velký dar a nepopsatelné požehnání, které přináší trvalou transformaci.

Sri Preethaji je osvícený spirituální mistr z Indie. Spolu se svým manželem Sri Krishnajim je Sri Preethaji zakladatelkou meditační školy EKAM v jižní Indii. Jejím životním posláním je probudit lidstvo od utrpení k míru, od rozdělení ke spojení a od oddělení k jednotě. Miliony lidí se již probudily a žijí v rozšířeném stavu vědomí díky Sri Preethaji a Sri Krishnajimu.

Zažít Sri Preethaji naživo je velký dar a nepopsatelné požehnání, které přináší trvalou transformaci.

ZÍSKEJTE SVOU VSTUPENKU NA FOA V HANNOVERU TEĎ

ZÍSKEJTE SVOU VSTUPENKU NA FOA V HANNOVERU

Efektivní integrace zaručena

Na konci semináře nebo workshopu jsme často ve vytržení, tedy ve stavu blaženosti. Vyrostli jsme, naučili se nové věci a poznali podobně smýšlející lidi. Ale poté není neobvyklé upadnout do polospánku, když nás dožene každodenní život.

Abyste efektivně zakotvili vaši nově nalezenou radost a jasnost ve vašem každodenním životě, vaše cesta pokračuje po FOA. Po dobu 28 dní probíhají denně Zoom hovory s meditacemi a prostorem pro sdílení a dotazy. Tímto způsobem je snazší a přirozenější udržovat si svůj nově nalezený stav den za dnem.

Na konci semináře nebo workshopu jsme často ve vytržení, tedy ve stavu blaženosti. Vyrostli jsme, naučili se nové věci a poznali podobně smýšlející lidi. Ale poté není neobvyklé upadnout do polospánku, když nás dožene každodenní život.

Abyste efektivně zakotvili vaši nově nalezenou radost a jasnost ve vašem každodenním životě, vaše cesta pokračuje po FOA. Po dobu 28 dní probíhají denně Zoom hovory s meditacemi a prostorem pro sdílení a dotazy. Tímto způsobem je snazší a přirozenější udržovat si svůj nově nalezený stav den za dnem.

EXISTUJÍ POUZE 2 TYPY VNITŘNÍCH STAVŮ

Stavy
utrpení

Stavy
bez utrpení

Je jen na vás, ve kterém stavu chcete žít. Na FOA se naučíte vnímat a měnit svůj vnitřní stav.

EXISTUJÍ POUZE 2 TYPY VNITŘNÍCH STAVŮ

Stavy
utrpení

Stavy
bez utrpení

Je jen na vás, ve kterém stavu chcete žít. Na FOA se naučíte vnímat a měnit svůj vnitřní stav.

Zkušenosti z předchozích FOA

FIELD OF AWAKENING se odehrává v různých zemích po celém světě. V POLI PROBUZENÍ se již probudily tisíce hledajících. Nic není působivější než zprávy od lidí, kterým se díky kurzu zásadně zlepšil život. Ohlasy účastníků naleznete zde.

POLE PROBUZENÍ se odehrává v různých zemích po celém světě. V POLI PROBUZENÍ se již probudily tisíce hledajících. Nic není působivější než zprávy od lidí, kterým se díky kurzu zásadně zlepšil život. Ohlasy účastníků naleznete zde.